Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
banner image

ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ
στο Ρέθυμνο


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έχοντας  εφόδιο την πολυετή πείρα στον τομέα του εμπορίου και με αγάπη γι’ αυτό  που κάνουμε ιδρύσαμε το 2015 τις ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ.

Αντικείμενο μας  η τροφοδοσία των επαγγελματιών του Ρεθύμνου  (ξενοδοχεία - ταβέρνες – εστιατόρια – καφετέριες ) με τρόφιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά  και αναλώσιμα.

Προτεραιότητα και κύριο μέλημα της εταιρείας, η εξυπηρέτηση και η  ικανοποίηση των συνεργατών μας , σε όλο το φάσμα της εμπορικής αλυσίδας  με συνέπεια, αμεσότητα και ανταποδοτικότητα ,δίνοντας βάρος  σε τοπικές συνεργασίες και ελληνικές εταιρείες.

Με γνώμονα την εξασφάλιση των καλύτερων συνθηκών για τα προϊόντα, η εταιρεία μας έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης και ασφάλειας  το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το HACCP  και το πρότυπο ISO 22000 : 2005.